Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Изпълнителните директори на ICGB положиха първата копка на газовия интерконектор с Гърция

Знаковото събитие за началото на строителните дейности по междусистемната газова връзка събра премиерите на България и Гърция; представители на високо равнище от Азербайджан пожелаха успех на проекта IGB

Изпълнителните директори на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД дадоха старт на строителните дейности за междусистемната газова връзка Гърция – България. По време на официална церемония близо до границата с Гърция Теодора Георгиева и Константинос Караянакос положиха първата копка на проекта IGB в присъствието на официални лица от България, Гърция и Азербайджан. Знаковото събитие бе уважено от министър-председателя на България Бойко Борисов, министър-председателя на Гърция Алексис Ципрас, министрите на енергетиката на двете държави, първия заместник министър-председател на Азербайджан и високопоставени представители от Европейската комисия (EК) и от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

По време на церемонията беше обявено, че по-рано днес Министерският съвет на Република България одобри текста на Междуправителствено споразумение за Междусистемна газова връзка Гърция – България като основа за приключване на преговорите и упълномощи министъра на енергетиката на Република България за сключване на окончателното споразумение. Междуправителственото споразумение урежда подкрепата на проекта на правителствено ниво и стабилизира данъчното му третиране за период от 25 години.

„Системните корпоративни и последователни усилия на ICGB и нейните акционери, политическата воля на правителствата на България и Гърция и категоричната подкрепа на ЕК спомогнаха за успешното преодоляване на препятствията, които стояха пред IGB“, заяви изпълнителният директор от българска страна Теодора Георгиева. По думите й за газовия проект вече има осигурено финансиране, избрани изпълнители за всички ключови дейности, сключени договори за инженер-консултант и строителен надзор за българската територия, както и резервиран  капацитет на тръбата, който да осигури отличен старт на експлоатацията на газопровода.

„Синергията на IGB с други ключови енергийни проекти - част от  Южния газов коридор като ТАП и ТАНАП, прави необходимостта от интерконектора неоспорима и неразделна част от цялостната енергийна стратегия и приоритетите на Европа“, подчерта изпълнителният директор на ICGB от гръцка страна Константинос Караянакос. Той изтъкна възможностите на проекта да осигури реална диверсификация на газови доставки, което неминуемо ще подобри позициите на Гърция и България на енергийния пазар и ще спомогне за интеграцията на целия регион.

Заместник-председателят на ЕК Марош Шефчович уважи церемонията по начало на строителните дейности за IGB и отправи поздравления чрез видеовръзка. В обръщението си той подчерта, че реализацията на проекта ще подобри сигурността на газовите доставки за региона и ще допринесе за енергийната свързаност в Европа. Първият заместник министър-председател на Азербайджан присъства лично на събитието, за да изрази подкрепа към осъществяването на проекта и отправи призив за дълготрайно и успешно сътрудничество между Азербайджан, България и Гърция не само в енергийния сектор. IGB получи подкрепа и от азербайджанската компания „Сокар“, която доставя основните количества за „Булгаргаз“ – търговецът, който представлява своеобразният гръбнак на проекта.

Церемонията по полагане на първата копка за проекта IGB, която се проведе до град Кирково, област Кърджали, събра над 150 гости и високопоставени лица от различни държави. След даване на старта на строителните дейности, изпълнителните директори на компанията заедно с министър-председателитена Гърция и България положиха подписи на една от 12-метровите тръби, с които ще бъде изградено трасето на IGB.

Междусистемната газова връзка се развива от проектната компания ICGB, в която акционери с равни дялове са  БЕХ и IGI Poseidon SA. От своя страна Public Gas Corporation of Greece (DEPA S.A.) и EDISON S.p.A са съакционери в IGI Poseidon SA с равни права. Ключовият газов проект предвижда изграждането на газопреносна система с дължина 182 км и технически капацитет до 3 млрд. м3 година, с възможност за увеличение на преносния капацитет до 5 млрд. м3 на година чрез изграждане на компресорна станция. Трасето на проекта ще свързва Гърция град  Комотини с българския град Стара Загора. Газопроводът ще осигури връзка на газопреносните системи на DESFA и TAP в близост до гр. Комотини с преносната система на българската "Булгартрансгаз" ЕАД в района на гр. Стара Загора. След успешно приключил пазарен тест, проектът е с резервиран капацитет от 1.57 млрд. куб. м. Реализацията му ще доведе на българския газов пазар четирима нови търговци, което ще разшири възможностите на страната в енергиен план.

Финансирането на проекта е осигурено, като то ще се осъществи чрез инвестиция от акционерите, заем от Европейската инвестиционна банка, обезпечен с държавна гаранция в размер на 110 милиона евро и 39 милиона евро безвъзмездно финансиране  от Европейските структурни и инвестиционни фондове за България чрез българската оперативна програма ОПИК. Регулаторният статут на IGB е уреден с решение за освобождаване от регулиран достъп на трети страни. Всички ключови обществени поръчки по проекта са финализирани успешно, като избраните изпълнители са както следва:

  • Проектиране, доставка и строителство – J&P AVAX (Гърция)
  • Доставка на тръби - Corinth Pipeworks S.A Pipe Industry S.A (Гърция)
  • Инженер-консултант - консорциум ТИБЕИ с участници в консорциума - ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.Р.Л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ, ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД (България) и България Инженеринг ЕАД (България)
  • Строителен надзор - ДЗЗД „Еко Бул Контрол“ с участници в обединението „Екоинженеринг“ ЕООД, „Бул Строй Контрол Инженеринг“ АД и „Контрол Инженеринг“ АД
  • Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на газопровода – Национален археологически институт с музей

Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България има за цел да осигури диверсификация не само на маршрутите, но и на източниците на природен газ за България и региона. Като част от развитието на Южния газов коридор, чрез IGB България и съседните ѝ страни ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и от съществуващи или бъдещи терминали за втечнен газ. Реализирането на проекта създава възможности за пренос през газопровода Гърция – България и газотранспортната система на “Булгартрансгаз” ЕАД към останалите мeждусистемни връзки с Румъния и Сърбия. Значението на IGB се простира и отвъд националните граници на България и Гърция, като дава възможност за свързване с други планирани газови проекти като LNG терминала при Александруполис, Гърция; EastMed за директно свързване на ресурси от Източното Средиземноморие с Гърция през Кипър и Крит, както и втечнен газ от Израел, Египет.

Срокът за изграждане на интерконектора е 18 месеца от началото на строителството, като той следва да бъде въведен в експлоатация през 2020 г.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 22/05/2019