Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB въвежда мерки за безопасност на служителите си с оглед на разпространението на COVID-19

Във връзка с разпространението на COVID-19 „Ай Си Джи Би“ АД  въвежда допълнителни мерки с цел минимизиране на риска за своите служители в синхрон с инструкциите на СЗО и отговорните институции. Проектната компания въвежда допълнителни мерки, с които да осигури безопасността на служителите си. Съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването и на Националния оперативен щаб в България, компанията се стреми да предостави на своя екип възможността за работа от вкъщи. Срещи с акционерите на „Ай Си Джи Би“ и изпълнителите по договорите се осъществяват чрез дистанционна конферентна връзка с оглед ограничаване на прекия контакт като основно средство за превенция на разпространението на вируса.

„Ай Си Джи Би“ АД поддържа постоянен контакт и е в координация с изпълнителите на дейности по изграждането на интерконектора, като промотира прилагането на всички необходими мерки за здравето и безопасността на екипите, които извършват дейности на терен. Към момента работата по реализацията на проекта IGB продължава активно и по график. Всички екипи на терен прилагат препоръчителните мерки – включително поддържане на висока лична хигиена и социално дистанциране по време на работния процес. „Ай Си Джи Би“ АД ще продължи да следи ситуацията и ще приложи всички мерки, наложени от българските власти във връзка с гарантиране сигурността на своя екип и служителите на партньорите на компанията

.  

За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
Тел. 02/9803018
0885/074422

Дата 25/03/2020