Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB удължава срока за подаване на оферти за процедурата за избор на инженер-консултант за интерконектора Гърция-България до 13 февруари 2018

КЗК отказа образуване на производство по подадени жалби срещу процедурата за избор на инженер-консултант

„Ай Си Джи Би“ АД съобщава, че на 11 януари 2018г. председателят на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) отказа да образува производство по жалбите, подадени от българските дружества „Вини България“ АД и „Некст Инвест“ ЕООД срещу обществената поръчка за избор на инженер-консултант.

Жалбите бяха подадени в КЗК на 22 декември 2017г., в последния възможен ден, в който можеше да се оспори решението на ICGB за удължаване на срока за подаване на оферти, като беше поискана временна мярка „спиране на процедурата“. Съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки (ЗОП), процедурата беше автоматично временно спряна до влизане в сила на определение на КЗК, с което се отхвърля искането за временна мярка.

Определението на председателя на КЗК не беше обжалвано пред Върховния административен съд в съответния срок и ICGB съобщава, че ще възобнови процедурата. В съответствие с текста на чл. 100, ал. 11 от ЗОП с ново решение ще бъде удължен срока за подаване на оферти.

Крайният срок за подаване на оферти се удължава до 13 февруари 2018 г., а отварянето на офертите е насрочено за 14 февруари 2018 г.

Решението за удължаване на срока за подаване на оферти е изпратено за на сайта на Агенцията по обществени поръчки и в Официалния вестник на ЕС и ще бъде достъпно за всички участници.

Успешното приключване на процедурата е от особено значение с оглед активната роля на инженер-консултанта при провеждането на процедурите за избор на доставчик на линейни тръби и за възлагане на инженеринг, доставка и строителство, както и за спазване на установените ключови дати в Пътната карта на проекта.

Дата 18/01/2018