Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB ще продава свободния капацитет на интерконектора с Гърция чрез платформата PRISMA

Проектната компания ICGB, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, е най-новият оператор на платформата PRISMA.

ICGB подписа договор с PRISMA European Capacity Platform GmbH - водеща европейска търговска платформа за предлагане на капацитет, отбелязвайки ключов етап в подготовката за пускането на газопровода в търговска експлоатация.

В съответствие с решението за освобождаване и задължението да предлага своя неосвободен капацитет посредством пазарно базирани процедури съгласно европейския Регламент 459/2017, ICGB ще предлага на търг свободния капацитет на интерконектора в точките за междусистемна свързаност с DESFA и TAP в Гърция чрез PRISMA.

„Капацитетът на газопровода IGB е 3 млрд. куб. м./г. в посока от Гърция към България и може да бъде увеличен до 5 млрд. м3/год., което позволява реверсивен пренос на газ, ако има пазарен интерес. В момента половината от капацитета на интерконектора вече е резервирана – общо 1,57 млрд. куб.м. Четирима от петимата търговци, които са запазили капацитет в тръбата, за първи път стъпват на българския пазар и това ни кара да вярваме, че международният пазарен интерес към проекта ще продължи да расте, особено след старта на търговската експлоатация”, коментира изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева. По думите й вписването на ICGB като оператор за пренос на природен газ в платформата PRISMA ще позволи на проектната компания да се насочи и към нови пазари, което допълнително ще засили позициите на България на енергийната карта на региона.

В момента PRISMA свързва общо 19 пазара и работи с над 40 инфраструктурни оператора. Платформата оперира с над 660 търговци, което позволява на преносните оператори да предлагат своите продукти на пазара по прозрачен и недискриминационен начин.
„Присъединяването на ICGB към PRISMA представлява важна стъпка към интегрирането на източноевропейския пазар в нашата утвърдена общност от европейски оператори, като по този начин се повишава хармонизацията и прозрачността на газовия пазар“, заяви управляващият директор на PRISMA Гьотц Линке.

Газопроводът IGB е от ключово значение за повишаване сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и за региона на Югоизточна Европа. Към момента всички усилия остават насочени към въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация през юли 2022 г.


За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
diana.z@actionprgroup.com
0885/074 422
0885/614 131

Дата 25/01/2022