Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB подписа ключови споразумения, необходими за пълна мобилизация по строителството на газовия интерконектор Гърция-България

На среща на високо ниво бяха подписани Междуправителствено споразумение за уреждане на данъчния режим на газопровода, договор за заем от Европейската инвестиционна банка и други споразумения, с които се урежда цялостното финансиране на проекта

Днес по време на официална церемония  в присъствието на министрите на енергетиката на Гърция и България бяха подписани редица важни споразумения и договори по проекта IGB, които уреждат финансирането и потвърждават бизнес модела на проекта. Тяхното успешно финализиране е предпоставка за пълната мобилизация за строителство на газовия интерконектор.

По време на събитието българският министър на енергетиката Теменужка Петкова и гръцкият й колега Константинос Хадзидакис положиха подписи под Междуправителствено споразумение между двете държави, с което се заявява трайна подкрепа за проекта и се стабилизира данъчния режим на газопровода за период от 25 години. Потвърждаваното на стабилен данъчен режим за целия период на експлоатация на газопровода IGB е част от финансовия модел на проекта и елемент от окончателния бизнес план. Основните условия на споразумението са одобрени от Министерския съвет на Република България и са потвърдени от гръцките данъчни власти, като предстои ратификация на документа.

Под патронажа на двамата министри изпълнителните директори и акционерите на проектната компания ICGB подписаха редица важни споразумения и договори за потвърждаване на финансовата структура на IGB, както и за уреждане на отношенията с търговците на газ и с избраните изпълнители за строителство и доставка на тръби за целите на проекта. „Системните корпоративни и последователни усилия на екипа на ICGB, политическата воля на правителствата на България и Гърция и категоричната подкрепа на Европейската комисия спомогнаха за финализиране на ключовите документи, които бяха подписани днес. Те уреждат модела на функциониране на газопровода и позволяват напредък в провеждането на строителните дейности“, отбелязаха изпълнителните директори на проектната компания Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Те подчертаха значимостта на проекта за реалната диверсификация на доставки на газ и заявиха, че успешната реализация на IGB ще открие нови възможности пред енергийните пазари в региона.

Двамата положиха подписи под договора за реципрочен заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 109 млн. евро. Заемът ще бъде усвоен от БЕХ и е обезпечен с държавна гаранция. Потвърждаването на финансовата структура на IGB позволява на проектната компания да активира и договорите за доставка на линейни тръби и за проектиране, доставки и строителство на интерконектора. Договорите с избраните изпълнителни – гръцките компании Corinth Pipework Industries S.A. и АVAX S.A., също бяха подписани в рамките на посещението на министър Хадзидакис.

По време на официалната церемония бяха подписани и обвързващи договори за пренос на газ с търговците, резервирали капацитет от газопровода. В рамките на дългосрочен ангажимент, с компаниите „Булгаргаз“, DEPA S.A. и Edison се уговорят услугите по пренос на газ, в това число газ през Южния газов коридор, към българския пазар. Реалният пренос ще започне след въвеждане на газопровода IGB в търговска експлоатация, като планираният срок за това е края на 2020 г., което съвпада с графика за въвеждането в експлоатация на ТАП.

 Акционерите в проектната компания БЕХ и IGI Poseidon положиха подписи под актуализирано акционерно споразумение, с което се приема окончателният бизнес план на IGB, както и окончателния бюджет за строителството на газовата връзка. Бе подписано и решение на Общото събрание на ICGB, с което се одобрява увеличението на капитала на проектната компания с 42 400 000 евро. Беше обявено, че Съветът на директорите на компанията е преизбран с мандат от 3 години, като е гласувано доверие на двамата изпълнителни директори за управление на компанията през периода на строителство и въвеждане в експлоатация на газопровода.

 

За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
Тел. 02/9803018

0885/074422

Дата 10/10/2019