Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB подписа договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 21.12.2018 г. между проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ в размер на 39 милиона евро.

Предоставянето на допълнително безвъзмездно финансиране е ключова стъпка за реализацията на проекта и основополагащо условие за гарантиране на конкурентоспособността на проекта и достигане на пазарни тарифни нива.

Процесът по подготовка за кандидатстване отне повече от година, тъй като изискваше изменение на Оперативната програма в България, приемането на Проекта като допустим бенефициент и обстоен анализ и оценка от страна на Европейската Комисия.

Задължително условие за предоставянето на безвъзмездно финансиране е и полученото на 08.11.2018 г. от Европейската комисия решение за съвместима държавна помощ, което отвори възможността да се пристъпи към изменение на Оперативната програма и кандидатстване за безвъзмездно финансиране в размер на 39 млн. евро. Решението на ЕК за съвместима държавна помощ дава възможност и за сключване на дългосрочен заем с Европейската инвестиционна банка в размер на 110 млн. евро, който заем е обезпечен с държавна гаранция в същия размер.

„Днешното постижение е резултат от общите конструктивни и целенасочени усилия на много хора. Затова освен на екипа на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, искам да изкажа благодарността си и на министрите на икономиката и на енергетиката за подкрепата за напредъка по този стратегически и ключов проект. Не на последно място, благодаря и на екипа на „Ай Си Джи Би“ АД – за професионализма, пионерския дух и усилията, които влагат в изпълнението на тази сложна задача. Днешната стъпка е огромна крачка за проекта по нелекия път на неговата реализация“, заяви Теодора Георгиева, изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД.

С подписване на административния договор между бенефициента „Ай Си Джи Би“ АД и Управляващия орган по ОПИК се осигурява и постигането на етапната цел за 2018 г. по програмата – одобряване на голям проект. С постигането на тази цел, както и при сключване на заемното споразумение с ЕИБ, се изпълняват последните стъпки за осигуряване на необходимото финансиране за Проекта IGB.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 21/12/2018