Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB финализира процедурата за избор на водещ застраховател за газовия интерконектор с Гърция

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД успешно финализира обществената поръчка за избор на водещ застраховател за проекта „Междусистемна газова връзка Гърция – България“. Базираната във Великобритания компания AIG UK е избрана за изпълнител след провеждането на процедура на два етапа.
Ролята на водещия застраховател е ключова, като неговите задължения включват необходимостта да осигури покритие за всички рискове (CAR застраховка). ICGB сключва застрахователна полица за:

  • Всички рискове по време на строителството  (CAR)
  • Забавяне на старта на експлоатация (DSU)
  • Отговорност към трети страни (TPL)

Покритието на посочените рискове се организира от възложителя и е извън задължителните застраховки, които всеки един от изпълнителите трябва да осигури съгласно действащото в България и Гърция законодателство. Премията по сключения договор е на стойност 1 300 000 евро без ДДС.

Проектната компания ICGB реализира обществената поръчка за избор на водещ застраховател като част от мерките за управление на рисковете по проекта IGB. Процедурата е проведена в съответствие с международните практики, като нейната основна цел е да осигури покритие при настъпване на неблагоприятни събития, които съпътстват строителството, изпитванията и въвеждането в експлоатация /извън задължителните застраховки за строителя, проектантите и другите участници в строителството/, които ще бъдат осигурени по силата на сключените с тях договори.  

 

За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
Тел. 02/9803018
0885/074422

Дата 30/04/2020