Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

„Ай Си Джи Би“ АД стартира пазарно проучване за избор на застрахователен брокер

„Ай Си Джи Би“ АД уведомява всички потенциални кандидати, че стартира пазарно проучване за избор на застрахователен брокер за внедряване на застрахователна програма и други застрахователни политики за Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“.

Заинтересованите кандидати са поканени да подадат оферта съобразно условията за извършване на пазарното проучване, описани в поканата, публикувана на Профила на купувача:

http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/izbor-na-zastrahovatelen-broker-za-vnedryavane-na-zastrahovatelna-programa-i-drugi-zastrahovatelni-politiki-za-proekt-mezhdusistemna-gazova-vrazka-gartsiya-balgariya

За повече информация:
Тел. +359 2 9263 803
имейл: office@icgb.eu

Дата 09/10/2018