Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Газовата връзка Гърция-България получи освобождаване от изискванията за достъп на трети страни

След решението на Европейската комисия относно освобождаването на Междусистемна връзка Гърция-България (IGB) от изискванията във връзка с достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по собственост, на 8 август 2018 г. националните регулатори на Гърция и България приеха съвместно Окончателно Решение за освобождаване на IGB.

Решението за освобождаване определя рамката, съгласно която газопроводът IGB ще работи от началото на търговска експлоатация. Решението предоставя освобождаване от правилата за достъп на трети страни за капацитета, резервиран вследствие на приключилия Пазарен тест за резервиране на капацитет за срок от 25 години. Наред с това, Европейската комисия и националните регулатори на двете страни също така одобриха освобождаване от регулирана тарифа за целия капацитет на газопровода, както и освобождаване от отделяне по собственост. И двете са за срок от 25 години.

Изпълнителните директори на Ай Си Джи Би г-жа Теодора Георгиева и г-н Константинос Караянакос приветстваха публикуването на решението за освобождаване.

Постановяването на решението за освобождаване е още една ключова стъпка за установяване на търговския статут на газопровода. Много сме благодарни и оценяваме високо сътрудничеството както на ЕК, така и на Националните регулатори на двете страни. Ай Си Джи Би ще се запознае в детайли с решението за освобождаване и ще пристъпи към изпълнение на необходимите действия, за да изпълни условията, определени в решението, в предвидения срок, включително подготовката и сключването на споразуменията за транспортиране на газ.”, заяви г-жа Теодора Георгиева.

Много сме благодарни за конструктивния и ефективен подход на ЕК и регулаторите при разглеждане на решението за освобождаване. Постановяването на решението за освобождаване е единствената оставаща стъпка в процеса по получаване на Инсталационно разрешение за гръцкия участък на газопровода, което е равностойно на разрешителното за строеж, получено за българския участък на 4 октомври 2017г. След финализирането на процеса проектната компания ще разполага с всички необходими разрешителни за започване на строителство“, каза г-н Константинос Караянакос. 

Решението на Европейската комисия можете да видите на следния линк: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_igb_decision_en.pdf

Както и обявлението от българския регулатор КЕВР: http://www.dker.bg/news/231/65/kevr-odobri-okonchatelno-svmestno-reshenie-s-regulatorniya-organ-za-energiya-na-grtsiya-za-osvobozhdavane-na-mezhdusistemnata-vrzka-grtsiya-blgariya-IGB-ot-iziskvaniyata-na-obschite-pravila-za-vtreshniya-pazar-na-priroden-gaz.html

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 16/08/2018