Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Европейската комисия официално одобри отпускането на 39 млн. евро за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България

На 2 април 2019 г. Европейската комисия (ЕК) официално одобри отпускането на 33 млн. евро от бюджета на ЕС за изграждането на интерконектора Гърция-България.

Средствата ще бъдат отпуснати по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 г.– 2020 г., като общият размер на безвъзмездното финансиране е 39 млн. евро, от които 33,15 млн. евро (85 %) са осигурени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), а останалите 5,85 млн. евро (15%) са национално съфинансиране.

Това е дългоочаквано събитие за проектната компания ICGB, тъй като процесът на кандидатстване отне повече от година с оглед на необходимостта от изменение на оперативната програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г. и включването на проекта IGB като допустим бенефициент за финансиране от ЕСИФ.

Изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева сподели, че одобреното безвъзмездно финансиране е ключово за реализацията на газопровода и поредното доказателство за значимостта на проекта. Одобреният грант е плод на дълга и последователна работа на екипа на ICGB и подкрепа от българското правителство. Тя изрази благодарност за съдействието и усилията на Управляващия Орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  Министерство на енергетиката, Европейската Комисия и екипа на ICGB.

Повече информация за решението на ЕК можете да намерите на следния линк: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/#1

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 03/04/2019