Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Екология и социално въздействие

Проект IGB е получил ключови екологични одобрения от компетентните органи на България и Гърция:

  • На 12 юли 2012 г. гръцкото Министерство на околната среда, енергетиката и климатичните промени одобри предварителния Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Проект IGB. Окончателният Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) бе внесен в министерството през септември 2012 г., а положителното Решение по него се очаква до средата на 2013 г.
  • На 6 февруари 2013 г. българското Министерство на околната среда и водите издаде Решение, с което одобри Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда и Оценка за съответствие, одобри инвестиционното предложение за изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България и последващата му реализация в предложеното от Инвеститора трасе.

В момента по Проект IGB се извършва екологичен и социален преглед-проучване (ESIA due diligence) в съответствие със стандартите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и съгласно Мандатно писмо, подписано от ЕБВР и „Ай Си Джи Би“ АД през октомври 2012 г. Процесът на due diligence е част от процедурата за договаряне на дългосрочен кредит за Проект IGB.

В настоящата секция ще се публикува резултатът от процеса на due diligence и свързаните с него доклади.