Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Десет фирми подадоха заявления за производство и доставка на тръби за интерконектора Гърция–България

Десет фирми подадоха заявления за участие в ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на междусистемната връзка Гърция–България. Заявленията бяха отворени публично днес, като началото на церемонията дадоха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителните директори на БЕХ ЕАД Петьо Иванов и на "АйСиДжиБи" АД Теодора Георгиева. В процедурата кандидатстват следните фирми:

 1. Jindal SAW Ltd.
 2. JSC "Zagorsk Pipe Plant"
 3. Welspun Corp. Limited
 4. Salzgitter Mannesmann International GmbH
 5. Ноксел Челик Бору Санайи А.Ш
 6. Umran Celik Boru Sanayii A.S
 7. Erciyas Celik Boru Sanayi A.S (Erciyas Steel Pipe Co)
 8. Топливо -2 ЕООД
 9. Corinth Pipeworks Pipe Industry SA
 10. Public Joint Stock Company "Chelyabinsk Pipe Plant"

Радвам се, че в процедурата кандидатстват толкова много компании – това е знак, че е осигурена максимална публичност и прозрачност, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По думите й, днес се прави още една решителна стъпка към реализацията на този важен правителствен приоритет.

Това е първата от няколко ключови процедури, които ще осигурят фактическия старт на строителството на интерконектора Гърция–България. В нея участниците ще бъдат селектирани на два етапа: първо те удостоверяват съответствието с критериите за подбор, а след това се подават и оценяват същинските оферти.

Този вид процедура е избрана от "АйСиДжиБи" АД, защото спестява ресурс за подготовка на офертите и намалява значително административната тежест. При нея покани за втория етап се изпращат само до кандидатите, преминали предварителния подбор. Очаква се това да се случи около 20 април, а конкретният изпълнител да бъде избран до края на м. юни.

В началото на м. април ще бъде стартирана и основната поръчка, свързана с изграждането на интерконектора – тази за възлагане на строителството. Предстои да бъдат обявени и процедури за възлагане на археологически проучвания и за избор на строителен надзор.

Проектът за изграждане на междусистемната връзка Гърция–България е ключов за изпълнение на целите, свързани с диверсификация на енергийните доставки. Връзката ще осигури достъп до Южния газов коридор, чрез който страната ни и регионът на Югоизточна Европа ще получават природен газ от Каспийския регион, съществуващи и бъдещи терминали за втечнен природен газ и други. Междусистемната газова връзка е стратегическа и за реализирането на концепцията за изграждане на газоразпределителен център в България. Интерконекторът Гърция-България е определен за един от проектите от общ интерес за Европейския съюз.

Планира се изграждането на връзката да започне в средата на годината, в рамките на първото българско председателство на Съвета на ЕС.

Дата 16/03/2018