Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

12 участници с интерес към избора на инженер-консултант за газовата връзка Гърция - България

Български и чуждестранни фирми и обединения са подали оферти за участие в процедурата, документите бяха отворени публично днес

Дванадесет фирми и обединения подадоха оферти за участие в откритата процедура за избор на инженер-консултант за изграждане на междусистемната връзка Гърция – България. Офертите бяха отворени публично днес в офиса на проектната компания ICGB. 

В процедурата оферти са подали следните участници:

 1. Обединение „МГВ Консултант“
 2. Обединение TECHINT – COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A. & TECHFEM S.p.A.
 3. Enereco S.p.A.
 4. TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
 5. Консорциум C&M-Asprofos-S Energy-Miks
 6. ДЗЗД "Консулт Еврогаз"       
 7. Консорциум „РИНА“
 8. ILF Beratende Ingenieure GmbH
 9. Консорциум „ТИБЕИ“
 10. "Ти енд Ти Системи" СРЛ
 11. Обединение "ВН газопровод Гърция-България" ДЗЗД
 12. Обединение "ДжейВИ Интерконектор 2018"  

Изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева приветства всички участници в процедурата и припомни важността на ролята на инженер-консултанта за осъществяването на проекта. „Това е дейност, ключова за управлението и контрола на реализацията на IGB във фазата на подготовка и изпълнение на строителния процес“, заяви тя преди началото на публичното заседание.

Ангажиментът включва оказване на съдействие на възложителя за реализацията на проекта по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори - включително договора за доставка на линейни тръби и договора за възлагане на работното проектиране, строителството и доставки.  Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на обща сума от 8,45 млн. евро без ДДС.

Възлагането на обществената поръчка за избор на инженер-консултант е ключов етап от реализацията на проекта, тъй като е една от последните стъпки преди стартиране на строителните дейности.
Проектната компания и нейните акционери ще създадат всички необходими условия за провеждане на прозрачна, обективна и недискриминационна процедура в условията на честна и лоялна конкуренция.
Проектът за изграждане на междусистемната връзка Гърция–България е ключов за изпълнение на целите, свързани с диверсификация на енергийните доставки. Връзката ще осигури достъп до Южния газов коридор, чрез който страната ни и регионът на Югоизточна Европа ще получават природен газ от Каспийския регион, съществуващи и бъдещи терминали за втечнен природен газ и други. Междусистемната газова връзка е стратегическа и за реализирането на концепцията за изграждане на газоразпределителен център в България. Интерконекторът Гърция-България е определен за един от проектите от общ интерес за Европейския съюз.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 10/09/2018