Акционери

Развитието, финансирането и изграждането на междусистемна газова връзка Гърция – България е отговорност на съвместното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би“ АД, което ще бъде собственик на газопровода.

Съвместното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би“ АД е регистрирано в България през месец януари 2011, в което акционери с равни дялове са „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (50%) и “IGI Poseidon” S.A. (50%).

В съответствие с настоящия процес на одобрителни процедури, регулаторните, търговските и финансови дейности, изпълнявани съгласно законодателствата на България, Гърция и ЕС, както и с участието на редица трети страни, целта на акционерите е следната:

  • Завършване на фаза проектиране: 2015 г.
  • Фаза работен проект и изграждане: 2016 г. - 2018 г. 
  • Начало на търговска експлоатация: 2018 г.

 

ICGB Shareholders