Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България

Документация за участие и образци