Процедури за възлагане на ОП

Референтен номер Дата на създаване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
05381-2017-0003 11-12-2017 Процедура: Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България 01-02-2018 Отворена Ограничена
05381-2017-0002 10-11-2017 Процедура: Избор на инженер-консултант за Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България.“ 15-01-2017 Отворена Открита
05381-2017-0001 06-04-2017 Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги, свързани с разработването и реализацията на Проекта за междусистемна газова връзка Гърция – България съгласно окончателното инвестиционно решение 02-05-2017 Затворена Пряко договаряне
05381-2016-0001 12-12-2016 Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги във връзка с развитието и реализацията на Проект Междусистемна газова връзка „Гърция – България“ 16-01-2017 Затворена Пряко договаряне