Процедури за възлагане на ОП

Референтен номер Дата на създаване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
05381-2018-0003 08-10-2018 Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България““ 26-11-2018 Отворена Открита
05381-2018-0002 21-05-2018 Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на газопровод "Междусистемна газова връзка Гърция-България" 05-06-2018 Възложена Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
05381-2018-0001 02-05-2017 Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България 10-09-2018 Възобновена Ограничена
05381-2017-0003 11-12-2017 Процедура: Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България 02-07-2018 Подаване на оферти Ограничена
05381-2017-0002 10-11-2017 Процедура: Избор на инженер-консултант за Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България.“ 05-09-2018 Възобновена Открита
05381-2017-0001 06-04-2017 Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги, свързани с разработването и реализацията на Проекта за междусистемна газова връзка Гърция – България съгласно окончателното инвестиционно решение 02-05-2017 Затворена Пряко договаряне
05381-2016-0001 12-12-2016 Процедура: Избор на консултант за предоставяне на правни услуги във връзка с развитието и реализацията на Проект Междусистемна газова връзка „Гърция – България“ 16-01-2017 Затворена Пряко договаряне