Процедура: Избор на инженер-консултант за Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България.“

Референтен номер: 05381-2017-0002

Дата на създаване: 10-11-2017

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28-05-2018

Статус: Възобновена

Вид на процедурата: Спряна

Друга информация:

Цялата документация достъпна по-долу на български език е налична и английски език тук.