Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Процедурата за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България“ е временно спряна поради подадени жалби

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в ограничената процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция – България“, че поради подадени жалби в Комисия за защита на конкуренцията срещу разяснения на Възложителя, процедурата е временно спряна.

Прочетете още »

Процедурата за избор на инженер-консултант по проекта за изграждане на интерконектора Гърция - България е временно спряна поради подадена жалба


Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че на дата 22.05.2018г. в Комисия за защита на конкуренцията е постъпила жалба с входящ №1089/22.05.2018г. г. срещу разяснение на Възложителя, публикувано на 14.05.2018 г.

Прочетете още »

ICGB получи разрешение за строеж на територията на България

На 12 септември 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешение за строеж на интерконектора на българска територия за общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора, общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област Кърджали.

Прочетете още »