Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Покана за обществено обсъждане на тарифен кодексВ изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, “Ай Си Джи Би“ АД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в общественото обсъждане на Тарифен кодекс, което ще се проведе на 08.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4.

Прочетете още »

Европейската комисия официално одобри отпускането на 39 млн. евро за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България

На 2 април 2019 г. Европейската комисия (ЕК) официално одобри отпускането на 33 млн. евро от бюджета на ЕС за изграждането на интерконектора Гърция-България.

Прочетете още »

ICGB отвори публично офертите в търга за строителство на интерконектора Гърция - България


Днес в офиса на проектната компания “Ай Си Джи Би“ АД се проведе публично заседание за отваряне на офертите, подадени в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 000 000 (сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.

Прочетете още »