Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

ICGB приключи процедурата за възлагане на проектиране, доставка и строителство на интерконектора с Гърция

Обявен е изпълнителят за най-важната обществена поръчка за започване на строителството на проекта IGB; договорът ще е на стойност 144 850 000 евро.

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД приключи успешно процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция – България.

Прочетете още »

Избран е изпълнителят на обществената поръчка за производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемна газова връзка Гърция – България

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД финализира ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на междусистемната връзка Гърция–България.

Прочетете още »

ICGB избра изпълнител на обществената поръчка за строителен надзор за газовата връзка с Гърция

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ финализира обществената поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. В срока за подаване на оферти бяха подадени общо три оферти на участници, като прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 300 000 лева без ДДС.

Прочетете още »