Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Пазарно проучване за избор на застрахователен брокер
„Ай Си Джи Би“ АД уведомява всички потенциални кандидати, че срокът за подаване на оферти за избор на застрахователен брокер за внедряване на застрахователна програма и други застрахователни политики за Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, се удължава до 13 ноември 2018 г.

Прочетете още »

АйСиДжиБи АД възобновява процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране, доставка и строителство на Междусистемна газова връзка Гърция – България

Проектната компания „АйСиДжиБи“ АД уведомява потенциалните кандидати в ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране, доставка и строителство  на Междусистемна газова връзка Гърция – България, че на 06.08.2018 г. е изпратено Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация, с което се възобновява процедура и се удължава срока за подаване на заявления за участие.

Прочетете още »

АйСиДжиБи АД възобновява процедурата за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“

Проектната компания „АйСиДжиБи“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че възобновява процедурата за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ и удължава срока за подаване на оферти.

Прочетете още »