Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

ICGB подписа договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 21.12.2018 г. между проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ в размер на 39 милиона евро.

Прочетете още »

Трима кандидати с интерес в процедурата за строителен надзорНа 27.11.2018г. бяха отворени офертите на участниците в процедурата за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. В срока за подаване на оферти постъпиха предложения от „ЕСМ“ ЕООД, ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ" и ДЗЗД "ГАЗ ЕКСПЕРТ 2018".

Прочетете още »

Европейската комисия одобрява държавна помощ за междусистемната газова връзка между Гърция и България (IGB)

Европейската комисия заключи, че плановете за българската и гръцката помощ за изграждане и експлоатация на междусистемна връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Проектът ще допринесе за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки на ЕС, без да наруши неправомерно конкуренцията.

Прочетете още »