Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Десет фирми подадоха заявления за производство и доставка на тръби за интерконектора Гърция–България

Десет фирми подадоха заявления за участие в ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за производство и доставка на тръби за изграждане на междусистемната връзка Гърция–България. Заявленията бяха отворени публично днес, като началото на церемонията дадоха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителните директори на БЕХ ЕАД Петьо Иванов и на "АйСиДжиБи" АД Теодора Георгиева.

Прочетете още »

ICGB стартира обществена поръчка за избор на доставчик на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка Гърция – България

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ с номинален диаметър DN800 / 32”.

Предмет на обявената обществена поръчка е доставката на линейни тръби. В предмета и обхвата на доставката са включени производството, проверката, изпитването, изпращането, транспортирането до мястото на доставка и изискванията към документацията, свързана с тези дейности. Всички останали дейности, свързани с поставянето на тръбите и доставката на допълнителни материали, ще бъдат осъществени в рамките на процедурата за определяне на изпълнител на инженеринг, доставки и строителство (ИДС), която предстои да бъде обявена в началото на 2018 г.

Прочетете още »

ICGB получи разрешение за строеж на територията на БългарияНа 12 септември 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешение за строеж на интерконектора на българска територия за общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора, общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област Кърджали.

Прочетете още »