Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Процедурата за избор на инженер-консултант по проекта за изграждане на интерконектора Гърция - България е временно спряна

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че процедурата е временно спряна поради обжалване на решение на Възложителя №Р-05-COR2, с което е одобрено обявление за изменение или допълнителна информация от 17.01.2018г., публикувано в РОП на 19.01.2018. Жалбоподатели са „Вини България“ АД и „Некст Инвест“ ЕООД.

Процедурата е временно спряна, считано от 24.01.2018г.

Прочетете още »

ICGB стартира обществена поръчка за избор на доставчик на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка Гърция – България

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ с номинален диаметър DN800 / 32”.

Предмет на обявената обществена поръчка е доставката на линейни тръби. В предмета и обхвата на доставката са включени производството, проверката, изпитването, изпращането, транспортирането до мястото на доставка и изискванията към документацията, свързана с тези дейности. Всички останали дейности, свързани с поставянето на тръбите и доставката на допълнителни материали, ще бъдат осъществени в рамките на процедурата за определяне на изпълнител на инженеринг, доставки и строителство (ИДС), която предстои да бъде обявена в началото на 2018 г.

Прочетете още »

ICGB получи разрешение за строеж на територията на БългарияНа 12 септември 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешение за строеж на интерконектора на българска територия за общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора, общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област Кърджали.

Прочетете още »