Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

ICGB стартира най-ключовата процедура, която трябва да обезпечи фактическото започване на строителството на газовия интерконектор с Гърция

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България (IGB Project)”.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 000 000 (сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението

Прочетете още »

ICGB удължава срока за подаване на оферти в процедурата за избор на инженер-консултант за интерконектора Гърция-България до 28 май 2018

След приключили процедури по обжалване, „Ай Си Джи Би“ АД възобновява процедурата за избор на инженер-консултант.

Решението за удължаване на срока е публикувано в профила на купувача, в електронното досие на обществената поръчка. Срокът за подаване на оферти е 28 май 2018, 17:30 ч.

Прочетете още »

ICGB получи разрешение за строеж на територията на БългарияНа 12 септември 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешение за строеж на интерконектора на българска територия за общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора, общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област Кърджали.

Прочетете още »