Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

Трима кандидати с интерес в процедурата за строителен надзорНа 27.11.2018г. бяха отворени офертите на участниците в процедурата за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. В срока за подаване на оферти постъпиха предложения от „ЕСМ“ ЕООД, ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ" и ДЗЗД "ГАЗ ЕКСПЕРТ 2018".

Прочетете още »

Пазарно проучване за избор на застрахователен брокер„Ай Си Джи Би“ АД уведомява всички потенциални кандидати, че срокът за подаване на оферти за избор на застрахователен брокер за внедряване на застрахователна програма и други застрахователни политики за Проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, се удължава до 13 ноември 2018 г.

Прочетете още »

АйСиДжиБи АД възобновява процедурата за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“

Проектната компания „АйСиДжиБи“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че възобновява процедурата за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ и удължава срока за подаване на оферти.

Прочетете още »